Baristaz begeleidt interlokale samenwerkingsverbanden bij verenigingsondersteuning.

Interlokale- of bovenlokale samenwerkingsverbanden zijn samenwerkingsverbanden tussen twee of meer gemeenten. Men richt deze op om samen een bepaald doel te bereiken, dat voor elke gemeente afzonderlijk te moeilijk of te duur zou zijn.

Wat kunnen we betekenen voor jouw regio?

Een Baristaz-scan is vaak de eerste stap in verenigingsondersteuning. Met deze scan brengen we de vereniging in kaart rond zeven pijlers: ledenbeleid, communicatie, infrastructuur, bestuur, aanbod, financiën, en maatschappelijke thema’s. Aan de hand van een digitale scan met 21 parameters kan je de vereniging monitoren. Uit de scan halen we de grote uitdagingen. Die uitdagingen die bloot komen te liggen bij de SCAN werken we weg met praktische en interactieve keynotes, workshops of trajecten. We geven een aantal concrete voorbeelden:

Uitdaging financiën: Spek de kas van de vereniging. Aan de hand van een concreet stappenplan
gaan de verenigingen aan de slag met de professionalisering van hun financiering. Hot topics als
verenigingsmarketing, financiën en sponsoring mogen niet ontbreken.

Uitdaging ledenbeleid: Op zoek naar de vrijwilliger. Tijdens dit traject schotelen we de verenigingen
een vrijwilligersmenukaart voor. Iedere vereniging bedenkt een strategie om potentiële vrijwilligers
makkelijker te werven, te waarderen en te behouden.

Uitdaging communicatie: Communicatie naar een hoger niveau. De verenigingen leren de meer over
het belang van een communicatieplan. Daarnaast komen ze alles te weten over online communicatie.
We geven workshops rond Facebook, Instagram, Canva en andere handige tools.

Uitdaging bestuur: Vernieuw je bestuur. Een sterk bestuur is cruciaal. Tijdens deze
trajectbegeleiding verwerven bestuurders inzicht in hun bestuurlijke werking. Goed bestuur vormt de
sleutel tot het stimuleren van groei, efficiëntie en impact.

Uitdaging aanbod: Fusie of samenwerken? Dit traject lopen we met de verenigingen samen. We
gaan op zoek naar de raakvlakken. Waar ligt er een gemeenschappelijke uitdaging? Waarvoor
hebben we elkaar nodig.

Uitdaging infrastructuur: masterplan infrastructuur. We schrijven een strategisch patrimoniumplan
op vrijetijd. Tijdens dit traject bewandelen we drie sporen. Het ambtelijke-, het politieke- en het
verenigingsspoor.

Uitdaging maatschappelijk: Een kansentarief voor de regio. Samen met
de regio tekenen we een bovenlokaal kansenbeleid voor de bovenlokale
verenigingen.

Naast de scan zijn er nog tal van andere mogelijkheden om jouw regio te ondersteunen. Workshops, keynotes, individuele begeleidingstrajecten…