Roeselare - Wat en hoe na Corona?

Baristaz ging in Roeselare samen met lokale verenigingsondersteuner, Iza Wittevrongel aan de slag.

Omwille van Corona waren er namelijk sterke noden bij de vrijetijdsverenigingen van Roeselare.De opstart loopt toch niet zoals verwacht. Ze bereiken hun leden zo moeilijk. De tweede lockdown was echt een ramp voor een aantal verenigingen. De sponsors hebben het lastig en haken af. De sportkantine brengt maar 30% van de normale winst op. De trainingen, activiteiten en evenementen moeten herdacht worden.

Tijdens twee interactieve inspiratiesessie van telkens ruim twee uur, behandelden we de lokale problemen en daagden we de verenigingsbestuurders uit om anders te denken. Aan de hand van heel wat kennis kregen de aanwezigen een andere kijk op hun vereniging. Daarna gingen we met de vijf onderstaande vragen aan de slag. Iedere vraag werd open bediscussieerd. De Baristaz insteken en tips gekoppeld aan de uitwisselingen tussen de verenigingen zelf, creëerde een positieve blik vooruit.

  • Waarom is het hebben van een toekomstvisie zo belangrijk in een crisissituatie?
  • Waarom vinden we zo moeilijk die vrijwilligers?
  • Hoe vangen we onze financiële problemen op en wat doen we met het lidgeld?
  • Moeten we ons aanbod nu toch aanpassen?
  • Hoe kan het anders benaderen van de infrastructuur ons vooruit helpen?

Deze opleiding bracht de uitdagingen voor Roeselare en voor de lokale verenigen in kaart.

De sessie inspireerde de zoektocht naar oplossingen.  

https://www.roeselare.be/

coronavraagstukken
roeselare