DE DIGITALE SPORTKANTINE

Omwille van Corona zijn er momenteel sterke noden bij verenigingen. De bestuurders van deze verenigingen willen de uitdagingen in kaart brengen om zo perspectief te kunnen bieden. Daarom gaan ze graag in gesprek en waar kan dat beter dan in onze digitale sportkantine.

Op voorhand grabbelen we in de thema-ton en kiezen we twee thema’s. Mogelijke thema’s zijn vrijwilligersbeleid, financieel beleid, sportief beleid (sport als doel), communicatie, infrastructuur of het maatschappelijk doel van de vereniging (sport als middel).

Baristaz start de sessie met een half uur inspiratie en kennis over de gekozen thema’s. Nadien gaan we in gesprek. We geven een rondje per thema. We luisteren en leren van elkaar.

Deze opleiding zet de uitdagingen scherp en inspireert de zoektocht naar oplossingen. Samen werken we aan een sterk bestuur met betrokken leden.

Doelstelling

Het scherp stellen van de uitdagingen van de vereniging en deze bespreekbaar maken. Het aanreiken van inzichten en methodieken waar bestuurders mee aan de slag kunnen.

Aanpak

Tijdens de online, interactieve sessie van twee uur, behandelen we met maximaal 10 verenigingen de uitdagingen van morgen. De twee gekozen thema's worden aan de hand van twee verschillende digitale methodieken besproken.

Resultaat

De bestuurder kan geïnspireerd en met heel wat kennis van zaken aan de slag. Zelfs digitaal! Binnen de gekozen thema's zijn de uitdagingen helder. De bestuurder kan samen met alle leden het toekomstverhaal van de vereniging schrijven.

Meer info?