Sterke bestuurders maken sterke verenigingen.

Als je de bestuurders versterkt creëer je een sterke en wendbare vereniging waar een vraagstuk sneller opgelost raakt en waar verandering past binnen een plan.

Procesbegeleiding

Verandering vergt tijd. Om deze reden geloven wij in een stapsgewijze aanpak om jullie visie te bepalen en behalen.

Maatwerk

Elke vraag is anders. Om die reden werken we steeds op maat om tot een goed eindresultaat te komen.

Innovatief

Vernieuwing & verandering zijn onze drijfveren. Zowel in onze inhoud als methodieken trachten we jullie te verrassen.

Een doel zonder plan is slechts een wens.

We leven in een snel veranderende maatschappij.

Ook de vereniging verandert en staat onder een constante druk. De zoektocht naar vrijwilligers en financiële middelen, terugloop in ledental, digitalisering, individualisering, vergrijzing en vaak verlies van privéleven voor de vrijwillige bestuurders. Het zijn enkele veranderingen, vraagstukken waarmee verenigingsbestuurders in Vlaanderen worstelen. 

Als je de bestuurders versterkt creëer je een sterke en wendbare vereniging waar een vraagstuk sneller opgelost raakt en waar verandering past binnen een plan.

Onze 6 methodes hoe we jou kunnen ondersteunen

Keynote

We geven een gebalde presentatie en fysieke lezing voor jouw opleiding of congres. 

Webinar

Op een digitale manier trachten we jou te ondersteunen. 

Wandelsessie

Al wandelend zetten we niet alleen het lichaam aan het werk maar ook het hoofd. 

Dagopleiding

Krijg op één dag tips & tricks om je vereniging beter te kunnen ondersteunen. 

Een moderator dient een gesprek, discussie of inspraakavond in goede banen te leiden.

Trajectbegeleiding

Aan de hand van meerdaagse sessies brengen we de verandering echt in praktijk.