Baristaz ondersteunt verenigingen, federaties en netwerkorganisaties

Binnen de brede sector vrijetijd leveren we maatwerk. 

Inspiratie &
Workshops

We leven in een snel veranderende maatschappij. Ook de vereniging verandert en staat onder een constante druk.

Is het nu de zoektocht naar vrijwilligers of financiële middelen, de terugloop in ledental, digitalisering, individualisering, vergrijzing en verlies van privéleven, het opnemen van leiderschap of het omgaan met een stijgende agressie.

Binnen deze thema's verzorgen we keynotes en workshops.

Keynote 1,5 uur
Workshop 3 uur

Trajecten
maatwerk

Baristaz verzorgt heel wat trajecten op maat: besturen met een visie, communicatieplan schrijven, vrijwilligersplan opmaken, aanbod versterken en verbreden, infrastructuurplan of goed bestuur.

We lopen deze trajecten met meerdere verenigingen samen, we leren de vereniging vissen in plaats van het aanleveren van de vis. We werken altijd vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden en zoveel mogelijk in transparantie.

MAATWERK
2 tot 4 sessies

BARISTAZ
SCAN

Zowel voor verenigingsbestuurders als voor de ondersteuners ervan is het belangrijk om een objectieve kijk op de vereniging te hebben. Hoe kan je als lokaal bestuur beslissingen nemen of op een goede manier ondersteunen?

Via de BARISTAZ-scan brengen we de vereniging rond 7 pijlers met 21 verschillende parameters digitaal in kaart.

Deze SCAN is een goede basis om aansluitend een specifiek traject te volgen.

2 sessies

Fusiebegeleiding
samenwerking

Samenwerken is een werkwoord. Een eenmalige tussenkomst is weinig effectief.

Aan de hand van trajectbegeleiding bepalen we het vertrekpunt van iedere vereniging apart en proberen we nadien een collectief toekomstverhaal te bepalen.

Vanuit een neutrale blik stellen we samen een concreet toekomstplan op dat je in handen kan nemen en uitvoeren.

Elk samenwerkingsverband is anders. Het resultaat hangt dus af van de wensen van het lokaal bestuur en de verenigingen zelf.

MAATWERK
op basis van intake

Patrimoniumscan
MIMI

Mimi is een scan die het huidige patrimonium van een vereniging, federatie of organisatie op een high level niveau in kaart brengt.

Hierdoor kunnen we weergeven welke impact dit heeft op hun organisatie op vlak van budget, onderhoudskost. Daarnaast toetsen we af of deze impact strookt met hun beleidsdoelstellingen.

We zoeken samen met het bestuur naar optimalisaties om te komen tot een toekomstbestendig patrimoniumbeleid.


MAATWERK
op basis van intake

Interim-management

Baristaz werkt onder de vleugels van Mondea en kan binnen de vrijetijdssector breed interimmanagement verzorgen.

We zetten op een snelle en flexibele manier professionals met de nodige passie, kennis en ervaring in als er iemand afwezig is aan het hoofd van een dienst, afdeling of organisatie.

Onze interimmanagers zijn door de wol geverfd en ontzorgen de klant door de leidinggevende verantwoordelijkheden op te nemen zodat de organisatie blijft functioneren.

MAATWERK
op basis van intake

swimmer-g5626acd65_1920

Onze methodes hoe we jou kunnen ondersteunen

Keynote

We geven een gebalde presentatie en fysieke lezing voor jouw opleiding of congres. 

1 uur

Workshops

Krijg op één dag tips & tricks om je vereniging beter te kunnen ondersteunen. 

3 uur

Trajectbegeleiding

Aan de hand van meerdaagse sessies brengen we de verandering echt in praktijk.

4 tot 10 sessie