Baristaz ondersteunt lokale besturen bij verenigingsondersteuning

Voor lokale besturen is het op vandaag soms wat zoeken hoe de vereniging te ondersteunen.

Verenigings-ondersteuning 

We leven in een snel veranderende maatschappij. Ook de lokale vereniging verandert en staat onder een constante druk.

De zoektocht naar vrijwilligers en financiële middelen, terugloop in ledental, digitalisering, individualisering, vergrijzing en vaak verlies van privéleven voor de vrijwillige bestuurders.

Met dit begeleidingstraject willen we een antwoord bieden voor jullie verenigingen.


MAATWERK
1 tot 10 sessie

Subsidiereglementen
2.0

Moeten subsidies beleidsmatig altijd een verandering realiseren? Wat is basis- en wat is projectsubsidie? Verenigingsondersteuning is toch meer dan subsidie?

Tijdens dit traject schrijven we een nieuw en vereenvoudigd subsidiereglement. Zoiets vraagt verandering en verandering is een gevoelige lokale materie.

Om die reden is een stapsgewijze aanpak noodzakelijk. Iedere stap zetten we samen met de vereniging, de ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen.

MAATWERK
10 tot 15 sessies

Interim-management

Baristaz werkt onder de vleugels van Mondea en kan binnen de vrijetijdssector breed interimmanagement verzorgen.

We zetten op een snelle en flexibele manier professionals met de nodige passie, kennis en ervaring in als er iemand afwezig is aan het hoofd van een dienst, afdeling of organisatie.

Onze interimmanagers zijn door de wol geverfd en ontzorgen de klant door de leidinggevende verantwoordelijkheden op te nemen zodat de organisatie blijft functioneren.

Patrimoniumscan
MIMI

Mimi is een scan die het huidige patrimonium van een lokaal bestuur op een high level niveau in kaart brengt.

Hierdoor kunnen we weergeven welke impact dit heeft op hun organisatie op vlak van budget, onderhoudskost. Daarnaast toetsen we af of deze impact strookt met hun beleidsdoelstellingen.

We zoeken samen met het bestuur naar optimalisaties om te komen tot een toekomstbestendig patrimoniumbeleid.


MAATWERK
op basis van intake

Adviesraden
2.0

Samen met het lokaal bestuur stellen we ons de vraag hoe om te gaan met participatie 2.0.

Tijdens dit traject ontwikkelt het lokaal bestuur en de adviesraden een bredere kijk op participatie. Aan de hand van procesbegeleiding, een onderbouwd kader en heel wat goede praktijkvoorbeelden creëren we een andere kijk op advies.

We ontwikkelen een toekomstvisie, we schrijven een goed advies en op vraag eventueel ook een memorandum.

MAATWERK
4 tot 10 sessie

BARISTAZ
SCAN

Zowel voor verenigingsbestuurders als voor de ondersteuners ervan is het belangrijk om een objectieve kijk op de vereniging te hebben. Hoe kan je als lokaal bestuur beslissingen nemen of op een goede manier ondersteunen?

Via de BARISTAZ-scan brengen we de vereniging rond 7 pijlers met 21 verschillende parameters digitaal in kaart.

Deze SCAN kan ook een goede basis zijn voor het uitwerken van je projectsubsidie.


MAATWERK
2 tot 4 sessies

Onze methodes hoe we jou kunnen ondersteunen

Keynote

We geven een gebalde presentatie en fysieke lezing voor jouw opleiding of congres. 

1 uur

Workshops

Krijg op één dag tips & tricks om je vereniging beter te kunnen ondersteunen. 

3 uur

Trajectbegeleiding

Aan de hand van meerdaagse sessies brengen we de verandering echt in praktijk.

4 tot 10 sessie