Baristaz ondersteunt regio's in het bovenlokaal denken en handelen.

Als je net dat extra duwtje, die ervaring of die wetenschappelijk onderbouwde methodiek nodig hebt. 

BARISTAZ
SCAN

Zowel voor verenigingsbestuurders als voor de ondersteuners ervan is het belangrijk om een objectieve kijk op de vereniging te hebben. Hoe kan je als regio beslissingen nemen of op een goede manier ondersteunen?

Via de BARISTAZ-scan brengen we de vereniging rond 7 pijlers met 21 verschillende parameters digitaal in kaart.


MAATWERK
2 tot 4 sessies

Bovenlokale subsidies ​

Subsidies moeten beleidsmatig echt een verandering realiseren. Maar wijzigen van subsidie-instrumenten is een gevoelige lokale en bovenlokale materie.

Om die reden is een stapsgewijze aanpak vanuit de regio noodzakelijk en dient er aan veranderingsmanagement gedaan te worden.

Baristaz kan je hierbij helpen.


DUUR: 6 tot 9 maand

Masterplan bovenlokaal ​ ​

Voor het formuleren van een visie bovenlokale sportinfrastructuur op een regio gaan we samen aan de slag en lopen we parallel een ambtelijk en politiek traject.

Op basis van een gezamenlijke analyse, brengen we sterkten, zwakten, ‘goesting’, kansen, bedreigingen en verwachtingen van het sportwereld en de brede omgeving met mekaar in relatie met het oog op prioritaire beleidslijnen.

DUUR: 6 tot 9 maand

Verenigings-ondersteuning 

We leven in een snel veranderende maatschappij. Ook de bovenlokale vereniging verandert en staat onder een constante druk.
De zoektocht naar vrijwilligers en financiële middelen, terugloop in ledental, digitalisering, individualisering, vergrijzing en vaak verlies van privéleven voor de vrijwillige bestuurders.

Via een begeleidingstraject willen we hier een antwoord op bieden voor de regio's.

MAATWERK
4 tot 10 sessie

Opleiding professionals

Om deze bestuurders goed te kunnen ondersteunen, zijn er natuurlijk ook sterke verenigingsondersteuners nodig. De laatste jaren zien we dat deze functie zich ook ontplooit binnen lokale besturen.

Hoog tijd dus om deze professionals te ondersteunen met een heel praktische opleiding.


MAATWERK
1 tot 4 dagen

Erkennings-reglement 

Voor je bovenlokaal subsidies gaat uitkeren moet je nadenken over het erkenningsreglement. Geen makkelijke oefening waarbij we graag ondersteunen.

Baristaz heeft een mooi traject uitgewerkt waarbij we op maat en parallel een ambtelijk-, politiek- en verenigingstraject lopen. Stap per stap gaan we voor de regio op zoek naar het beste bovenlokale erkenningsreglement voor de verenigingen.

DUUR: 3 maand

Onze methodes hoe we jou kunnen ondersteunen

Keynote

We geven een gebalde presentatie en fysieke lezing voor jouw opleiding of congres. 

1 uur

Workshops

Krijg op één dag tips & tricks om je vereniging beter te kunnen ondersteunen. 

3 uur

Trajectbegeleiding

Aan de hand van meerdaagse sessies brengen we de verandering echt in praktijk.

4 tot 10 sessie