We werken voor verenigingen
lokale besturen
& regio's.

Voor iedere doelgroep zijn er specifieke producten.

Regio's

Wil je verenigingen bovenlokaal ondersteunen?
Wil je een bovenlokaal erkennings- of subsidiereglement?
Wil je ondersteuning bij het schrijven van een bovenlokaal masterplan?
Wil je een patrimonium scan op vrijetijd?
Heb je nood aan een interimmanager vrijetijd?

Lokale besturen

Wil je verenigingen innovatief gaan ondersteunen?
Wil je erkenning- of subsidiereglementen vereenvoudigen?
Wil je adviesraden verbreden en versterken?
Wil je een patrimonium scan op vrijetijd?
Heb je nood aan een interimmanager vrijetijd?

Verenigingen

Heb je nood aan vrijwilligers?
Loopt de interne en externe communicatie niet goed?
Heb je nood aan een nieuwe toekomstvisie?
Wil je bestuurlijk vernieuwen of verjongen?
Wil je gaan samenwerken of fusioneren?