Een erkenningsreglement sport in de Druivenstreek

Met een 30-tal sportverenigingen werd de kick-off gegeven van een traject rond de opmaak van een erkenningsreglement voor bovenlokale sportclubs in de Druivenstreek onder leiding van Kevin Buydts van BARISTAZ.

Op die manier willen we daar samen met de regio de verenigingen met een bovenlokale werking nog beter ondersteunen waar dit nodig is.

Samenwerken loont!