IGS Regio Druivenstreek

Beerpong met herbruikbare bekers in Gemeente en OCMW Huldenberg ? Neen.

Vandaag ging ik namens BARISTAZ aan de slag met Kim Van CaudenbergDieter VanoverloopKathleen Dubois, Daisy Huleu & Koen Wastiels om te brainstormen over de beleidsaccenten rond bovenlokale verenigingsondersteuning voor de 5 gemeenten uit de IGS Druivenstreek.

Hier alvast 5 accenten op een rijtje:
1️⃣ Een erkeningsreglement voor bovenlokale sportvereningingen met daaraan gekoppelde voordelen zoals goedkopere tarieven in sportinfrastructuur en uitleendienst.
2️⃣ Verandering van de 5 klassieke lokale subsidiereglementen naar efficiente en doordachte subsidiereglementen met forfaitaire basissubsidies aangevuld met projectsubsidies rond maatschappelijke uitdagingen.
3️⃣ Een vormingsaanbod dat openstaat voor alle erkende sportvereningen uit de hele streek.
4️⃣ Uitwisselingsmomenten met sportverenigingen uit dezelfde sporttak over gemeentegrenzen heen
5️⃣ Digitale ondersteuningstools zoals een regionale kennisbank, nieuwsbrief en forum.

Ik ben alvast benieuwd naar de reacties en toevoegingen van de sportverenigingen en stuurgroep in mei en juni.

Met de steun van Sport Vlaanderen