Een vereniging in kaart brengen via de BARISTAZ-scan

Zowel voor verenigingsbestuurders als voor de ondersteuners ervan is het belangrijk om een objectieve kijk op de vereniging te hebben. Hoe ga je anders namelijk beslissingen nemen of op een goede manier ondersteunen?

Via de BARISTAZ-scan brengen we de vereniging rond 7 pijlers in kaart. Aan de hand van een digitale scan met 21 verschillende parameters kan je de verenging gaan monitoren. 

Doelstelling

Via 20 parameters krijg je een duidelijk beeld waar de vereniging staat op dat moment.

Aanpak

De verenging krijgt een digitale link. Aan de hand van ondersteunende video's dient de vereniging parameters in te vullen.

Resultaat

Je ontvangt een helder en duidelijk overzicht waar de vereniging op dat moment staat.

Meer info?