Plan van aanpak subsidies

Wijziging van subsidie-instrumenten is een gevoelige lokale materie.
Om die reden is een stapsgewijze aanpak noodzakelijk en dient er aan veranderingsmanagement
gedaan te worden. Hieronder stellen wij de gefaseerde aanpak voor.

 

STAP 1 Intakegesprek

Tijdens een online intakegesprek met de werkgever wordt de opdracht scherp gesteld en de
verwachtingen concreet gemaakt. Daarnaast bespreken we onderstaande plan van aanpak in detail
en passen we aan waar nodig. Maatwerk dus! 

STAP 2  Pijnpuntenonderzoek (start van de transitie)

Vooraleer we inzoomen op de reglementen, is het zinvol te weten waarom we deze willen
veranderen en van waar we vertrekken. De pijnpunten van de verschillende reglementen brengen
we in kaart. Belangrijk hierbij is nog geen richting te kiezen.

  •  Subsidiescan
  • Participatiemoment met de verenigingen
  • Participatiemoment met de professionals

STAP 3  Vastleggen kaderprincipes

Dit college geeft richting en schept een kader waarbinnen het verdere traject kan uitgerold worden. Enkele sleutelkwesties zullen besproken worden.

Dankzij het onderzoek van de pijnpunten kunnen enkele beslissingen gebeuren op een ‘participatieve manier’ en staat het CBS sterker in de besluitvorming.

STAP 4  Traject met professionals

Binnen het vastgelegde kader plannen we 3 momenten met de professionals om de reglementen verder vorm te geven. Hierbij baseren we ons op goede praktijkvoorbeelden van andere lokale besturen, de pijnpunten uit het onderzoek en het vastgelegd kader.

STAP 5  De laatste stap

De reglementen worden een tweede maal besproken met de verengingen (adviesraden).