Traject adviesraden 2.0

Deel 1 - Een brede kijk op participatie

Tijdens de eerste avond krijgen de adviesraadleden een bredere kijk op participatie. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen en het buitenland worden deelnemers geïnspireerd om anders te denken. We bespreken hoe we kinderen, jongeren, jonge gezinnen, volwassen en ouderen meer kunnen betrekken. Tot slot gaan we ook nadenken hoe we aan digitale participatie kunnen doen.

Deel 2 - Toekomstvisie

Aan de hand van enkele atypische vergadermethodieken kijken we vooruit. Volgende zaken krijgen een plaats in avond 2: Welke inspraakmomenten organiseren we? Rond welke topics en wanneer gaan we dit advies opbouwen? Hoe zetten we topics op de politieke agenda bij de volgende lokale verkiezingen?

Deel 3 - Formulieren van een goed advies

In de laatste avond zetten de adviesraadleden hun kennis om in de praktijk. De deelnemers krijgen handvaten mee hoe ze een goed advies opbouwen en communiceren.

Meer info?