Traject Samenwerking

Bij heel wat gemeenten en steden zijn er verenigingen van dezelfde sportdiscipline actief op het grondgebied. Of heb je verschillende verenigingen die hun aanbod ontplooien op 1 site.
Deze verenigingen laten samenwerken vergt vaak geduld en moed.

Als neutrale externe partij kunnen wij hierbij ondersteunen. Vertrouwen opbouwen en de win-win voor iedere vereniging naar bovenhalen is de uitdaging.

Aan de hand van diverse methodieken
(intervisie, droomdag, wandelsessies, workshops, …) schrijven we een gezamenlijk
toekomstverhaal met de verenigingen.

Onze aanpak in sporttermen uitgedrukt:

Vooraleer we van start gaan met de verenigingen zelf is het noodzakelijk om de doelstelling vanuit de gemeente goed te kennen. Om die reden start een traject met een eerste intakegesprek met de opdrachtgever. In dat gesprek duiden we ons plan van aanpak en stellen we vooral vragen naar de concrete verwachtingen vanuit de gemeente.

We polsen naar gevoeligheden, ultieme wens en de ‘beker’.

De ‘beker’ is de concrete inzet van middelen die de gemeente kan/wil bij het opzetten van een samenwerking. Je kan clubs makkelijker verleiden hoe groter de beker is. Maar indien clubs zelf aangeven om te willen samenwerken dan is een beker vaak overbodig. Na deze sessie geven wij ook een analyse mee hoe we de concrete case willen aanpakken. 

Tijdens de opwarming houden we een ‘formeel’ startschot.
We starten met een inspiratiesessie waarbij we 3 doelstellingen beogen:

  • Voorstelling van procesbegeleider
  • Trends in de sportsector
  • Voorstel van traject

Tijdens de eerste helft houden we individuele gesprekken op verenigingen om hen beter te leren kennen. Aan de hand van kwalitatieve bevraging maken we een eerste analyse.
Vervolgens vult iedere vereniging ook de BARISTAZ-scan in om objectieve vertrekpunten vast te leggen. We sluiten de eerste helft af met een intervisie waarbij we de resultaten delen met de deelnemende verenigingen.

Tijdens de rust krijgt de opdrachtgever een uitgebreide analyse van de eerste helft en voorstel om volgende stappen te zetten.

Afhankelijk van de doelstelling van de gemeente, de insteek van de clubs en de beker gaan we nu concreet rond de tafel zitten. We leggen de individuele vertrekpunten van de verenigingen samen en gaan aan de hand van een traject een collectieve toekomstvisie bepalen.

Van zodra er in de ’tweede helft’ een concreet plan van aanpak is vastgelegd, worden de eerste acties op het terrein gerealiseerd. Er worden successen geboekt en gevierd zoals dat moet tijdens de derde helft. Indien de opdrachtgever dat wenst, kunnen wij ook verdere ondersteuning blijven bieden bij de uitrol en uitvoering. 

Doelstelling

Als neutrale partij stellen we samen met gemeente en verenigingen een concreet toekomstplan op dat je in handen kan nemen en uitvoeren.

Aanpak

Samenwerken is een werkwoord. Een eenmalige tussenkomst is weinig effectief. Aan de hand van trajectbegeleiding bepalen we het vertrekpunt van iedere vereniging apart en proberen we nadien een collectief toekomstverhaal te bepalen.

Resultaat

Elk samenwerkingsverband is anders. Het resultaat hangt dus af van de wensen van het lokaal bestuur en de verenigingen zelf.

Meer info?