Vereniging in verandering

We leven in een snel veranderende maatschappij. Ook de vereniging verandert en staat
onder een constante druk. De zoektocht naar vrijwilligers en financiële middelen, terugloop
in ledental, digitalisering, individualisering, vergrijzing en vaak verlies van privéleven voor de
vrijwillige bestuurders.

Het zijn enkele veranderingen, vraagstukken waarmee verenigingsbestuurders in Vlaanderen
worstelen. Veel van deze vraagstukken kregen een Corona boost en staan nu bovenop de
agenda. Via een begeleidingstraject willen we hier een antwoord op bieden en schrijven we een concreet toekomstverhaal voor de vereniging.

Doelstelling

Versterken van bestuurders. Krachtige en wendbare verenigingen creëren. Bepalen van de toekomstvisie. Durven dromen en komen tot acties.

Aanpak

Traject van 4 opleidingsmomenten. Innovatieve begeleiding door professionals. Samen met andere verenigingen. Praktijk- en resultaatgerichte aanpak.

Resultaat

Je vereniging is wendbaar en klaar voor de toekomst. Je hebt een plan waarmee je aan de slag kan. Je leden voelen zich betrokken bij het plan.

Meer info?