Verenigingsondersteuning MIDWEST

Voor de Regio Midwest zijn we aan de slag gegaan inzake ondersteuning van de bovenlokale sportverenigingen sport.

Er was een opleiding voor professionals. Wat is de vereniging 2.0 en hoe kan je die gaan ondersteunen.

De Baristaz scan voor 20 verenigingen wordt opgestart met Mieke Meire. Uit de scan zal blijken waar ondersteuning nodig is en dan voorzien we trajecten om de verenigingen daarbij de helpen.

Denk maar aan: vrijwilligersplan opmaken, communicatieplan schrijven, toekomst visie op papier, bestuur vernieuwen, …